Neurokinetische Therapie

Neurokinetische Therapie (NKT) is een onderzoek en behandelconcept dat zich richt op de oorzaak van disfunctionele beweging en coördinatie, namelijk het motor control centrum in de kleine hersenen. Vanuit dit centrum worden spieren aangestuurd.

 

Doormiddel van manuele spiertesten wordt er gekeken of een spier, of samen met anderen, goed geactiveerd is. Bij pijnklachten is het vaak zo dat er een disbalans ontstaat in de samenwerking tussen spieren. Zo zie je dat bepaalde spieren neurologisch gezien overwerken (te veel taken op zich nemen) en dat andere spieren hierdoor geremd worden in functie, onder actief zijn. Deze onder actieve spieren zouden eigenlijk meer moeten compenseren, maar doen dit niet. Dit kan op den duur voor pijnklachten zorgen. Met NKT worden er relaties gelegd en wordt de disbalans herstelt. Hierbij worden disfunctionele bewegingspatronen als het ware opnieuw geprogrammeerd.

 

Er wordt dus verder gekeken dan alleen een spier losmaken. Er wordt gekeken waarom de spier of andere structuur vast zit en waarom de pijnsignalen afgegeven worden. Op deze manier wordt de oorzaak van de klachten behandeld en niet alleen de symptomen.

 

Wanneer kan NKT van pas komen?

Eigenlijk bij alle lichamelijke klachten die binnen het gebied van de fysiotherapeut liggen. Zowel acute als chronische klachten. Denk hierbij aan:

  • Nekklachten en hoofdpijnklachten
  • Rugklachten
  • Heupklachten